Para sa mga guro: Sign-in


Department of Education
SCHOOLS DIVISION OF MARIKINA CITY
 

Verify your registration here:

for grade 11 verification of registration pls. Click here:

PAALAALA

  1. MAGPAREHISTRO - Ang online registration ay unang hakbang para maisama ang inyong aplikasyon sa kabuuang bilang ng mga mag-aaral na inaasahang papasok sa susunod na taong panuruan (School Year), 2018-2019.
  2. MAGPA-ENROL - May itatakdang petsa para pormal na ma-verify ang mga impormasyong inyong isinumite sa panahon ng pagpaparehistro at mapabilang ang mag-aaral sa opisyal na talaan ng paaralan. Prayoridad ng paaralan na unahin ang mga nakapagparehistro lalo na ang mga mag-aaral na kabilang sa catchment area.